کارگاه یک روزه کاشت ایمپلنت UF به روش تمام دیجیتال دیونوی برگزار شد

کارگاه یک روزه کاشت ایمپلنت UF به روش تمام دیجیتال دیونوی برگزار شد

برگزاری دوره یک روزه کاشت ایمپلنت UF

برگزاری دوره یک روزه کاشت ایمپلنت UF

افزایش 20 درصدی استقبال دندانپزشکان از کنگره اکسیدا 59

افزایش 20 درصدی استقبال دندانپزشکان از کنگره اکسیدا 59

مصاحبه اختصاصی شبکه 3 صدا و سیما با جناب آقای “مهندس مینایی” مدیرعامل محترم شرکت دیوپارس در خصوص تولید ایمپلنت در داخل کشور

مصاحبه اختصاصی شبکه 3 صدا و سیما با جناب آقای “مهندس مینایی” مدیرعامل محترم شرکت دیوپارس در خصوص تولید ایمپلنت در داخل کشور

آرشیو