کسب مدال برنز توسط حسین نقدی از شرکت دایوپارس در هفتمین دوره مسابقات دو پارک فناوری پردیس 

کسب مدال برنز توسط حسین نقدی از شرکت دایوپارس در هفتمین دوره مسابقات دو پارک فناوری پردیس 

واتر فلاسر وسیله ای مناسب برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی

واتر فلاسر وسیله ای مناسب برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی

ایمپلنت چیست؟

ایمپلنت چیست؟

اسکنر داخل دهانی چیست؟

اسکنر داخل دهانی چیست؟

آرشیو