دومین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنتولوژی دیجیتال برگزار می شود

دومین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنتولوژی دیجیتال برگزار می شود

 کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال در سمینار پارسه

 کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال در سمینار پارسه

همکاری دایوپارس با دهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی پارسه شیراز

همکاری دایوپارس با دهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی پارسه شیراز

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

آرشیو