دایوپارس اسپانسر اصلی دومین کنگره دندان‌پزشکی جنوب غرب ایران 

دایوپارس اسپانسر اصلی دومین کنگره دندان‌پزشکی جنوب غرب ایران 

گزارش جامع برگزاری دومین سمپوزیوم ایمپلنتولوژی دیجیتال دایوپارس

گزارش جامع برگزاری دومین سمپوزیوم ایمپلنتولوژی دیجیتال دایوپارس

دومین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنتولوژی دیجیتال برگزار می شود

دومین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنتولوژی دیجیتال برگزار می شود

 کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال در سمینار پارسه

 کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال در سمینار پارسه

آرشیو