کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال به روش دیونوی برگزار می گردد

کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال به روش دیونوی برگزار می گردد

سه شنبه,۲۰ شهریور, ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
کارگاه سینوس لیفت Close و Flapless به روش دیونوی 

کارگاه سینوس لیفت Close و Flapless به روش دیونوی 

ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

یکشنبه,۱۸ شهریور, ۱۳۹۷ - ۹:۴۰
حضور دایوپارس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

حضور دایوپارس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

سه شنبه,۱۳ شهریور, ۱۳۹۷ - ۸:۵۸
آرشیو