ویدئوهای DIOnavi

DIOnavi Videos

ویدئو DIOnavi قسمت اول (زمان)

ویدئو DIOnavi قسمت دوم (درد ناشی از جراحی)

ویدئو DIOnavi قسمت سوم (بیماری های عمومی)

سریال DIOnavi- قسمت اول (DIOnavi چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت دوم (DDA چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت سوم (Case Selection )

سریال DIOnavi- قسمت چهارم (CBCT )

سریال DIOnavi- قسمت پنجم (Intra Oral Scan)

سریال DIOnavi- قسمت ششم (طراحی/تایید/تولید)

سریال DIOnavi- قسمت هفتم (جراحی)

سریال DIOnavi- قسمت هشتم (Immediate Loading )

سریال DIOnavi- قسمت اول تا قسمت هشتم

سخنرانی پرفسور چوی در خصوص ایمپلنت فلپ لس دیجیتال- Digital Flapless Implant Surgery

2018 DIO Company Promotional Video

هندزآن بی دندانی تک واحدی با روش ایمپلنت دیجیتال DIOnavi