اطلاع رسانی کنگره

18th Periodontology Congress

هجدهمین کنگره پریودنتولوژِی تبریز20018

کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال به روش دیونوی برگزار می گردد

کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال به روش دیونوی (سیستم ایمپلنتولوژی تمام دیجیتال) توسط جناب آقای دکتر امید مقدس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران برگزار می شود.

سه شنبه,۲۰ شهریور, ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶ ادامه خبر

کارگاه سینوس لیفت Closed و Flapless به روش دیونوی 

کارگاه سینوس لیفت Close به روش دیونوی توسط جناب آقای دکتر امیررضا معیر در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران برگزار می شود.

سه شنبه,۲۰ شهریور, ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵ ادامه خبر

ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

شرکت دایوپارس با حضور در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران به عنوان اسپانسر اصلی به ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال می پردازد.

یکشنبه,۱۸ شهریور, ۱۳۹۷ - ۹:۴۰ ادامه خبر

حضور دایوپارس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

شرکت دایوپارس با حضور در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران که در هتل کایا تبریز برگزار می گردد، به ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال می پردازد.

سه شنبه,۱۳ شهریور, ۱۳۹۷ - ۸:۵۸ ادامه خبر