کنگره

1st seminar of digital dentistry

اولین سمینار دندانپزشکی دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

اولین سمینار  دندانپزشکی دیجیتال توسط انجمن علمی پروستودونتیست های ایران از 5 تا 7 دی ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می گردد.

شرکت دایوپارس به عنوان اسپانسر در این همایش حضور دارد و به ارایه آخرین دستاوردهای دندانپزشکی دیجیتال می پردازد.

محوریت این همایش موضوع دندانپزشکی دیجیتال است.

 

 

سمینار دنداپزشکی دیجیتال

سمینار دنداپزشکی دیجیتال

 

کارگاه شرکت دایوپارس