گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

ششمین گردهمایی خانواده دایوپارس – آبان 95
پنجمین دوره DDA در تهران- دی 95
اولین سمینار آموزشی امتیازی کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت – دی 95
دومین دوره DDA در تهران- شهریور 95
اولین دوره DDA در تهران- مرداد 95
سومین دوره DDA در کره جنوبی- شهریور 95
لوح و افتخارات
چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران
چهارمین دوره DDA در تهران
پنجمین گردهمایی خانواده دایوپارس- اردیبهشت 95