گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

دایوپارس در پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران- بهمن 95
کارگاه “Digital Impression and CBCT considerations in DIOnavi Solution” در پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران
کارگاه ” One Day Implantation&Immediate loading by DigitalSolution ” در پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران
ششمین دوره DDA در تهران- بهمن 95
کارگاه آموزشی مراحل کلینیکی و لابراتواری اوردنچر متکی بر 3 ایمپلنت – بهمن ماه
پنجمین دوره DDA در تهران- دی 95
اولین سمینار آموزشی امتیازی کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت – دی 95
ششمین گردهمایی خانواده دایوپارس – آبان 95
پنجمین گردهمایی خانواده دایوپارس- اردیبهشت 95
سفرتفریحی خانواده دایوپارس به جزیره کیش – آبان 95