گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

برگزاری دومین کارگاه Digital Dentistry, one Day Implantation در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان برگزار شد
هفتمین دوره DIO Digital Academy برگزار شد- تیر96
برگزاری کلاس آموزشی دو روزه اسکنرهای داخل دهانی توسط مدیر فروش بین الملل 3shape در شرکت دایوپارس
برگزاری کارگاهDigital Dentistry, 1 Day Implantation در كنگره اكسيدا 57 – اردیبهشت 96
دایوپارس در پنجاه و هفتمین کنگره بین‌المللی انجمن دندان‌پزشکی ایران (اکسیدا۵۷) – اردیبهشت 96
برگزاری كارگاه آموزش فروش و اصول مذاكره در هتل حجاب تهران- اردیبهشت 96
هفتمین گردهمایی سالیانه خانواده دایوپارس – اردیبهشت 96
دایوپارس در پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران- بهمن 95
کارگاه “Digital Impression and CBCT considerations in DIOnavi Solution” در پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران