گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

مرور کیس های DIOnavi ، پرسش و پاسخ توسط جناب آقای دکتر Prof.Byung-ho Choi – مهر 96
کارگاه پروتکل گام به گام Full Digital برای برنامه ریزی، درمان و موفقیت کیس های پیچیده توسط جناب آقای دکتر Dr.Konstantions- مهرماه 96
کارگاه جراحی ایمپلنت با گاید کامپیوتری و Immedaiate Loading- جراحی زنده توسط جناب آقای دکتر امید مقدس
کارگاه Demonstration جراحی ایمپلنت با استفاده از گاید کامپیوتری
اولین سمپوزیوم دندانپزشکی دیجیتال ایران – مهر 96
حضور دایوپارس در هفدهمين کنگره بين المللي انجمن پريودنتولوژي ايران- مهر 96
حضور دایوپارس در اولین کنگره دندانپزشکی نقش جهان اصفهان- شهریور96
برگزاری کارگاه کاربرد اسکنرهای داخل دهانی و ساخت پروتز با روش های دیجیتال در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
کارگاه اوردنچر بر پایه ایمپلنت در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
برگزاری کارگاه Digital Dentistry, one Day Implantation در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96