گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال به روش دیونوی در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران
حضور دایوپارس در پنجمین کنگره بین المللی ایمپلنتولوژی ایران
برگزاری سومین دوره Advanced DDA پیشرفته- مهر97
برگزاری کارگاه دیجیتال ایمپلنتولوژی با سیستم DIOnavi در چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی
حضور دایوپارس در چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی- مرداد 97
سمینار یک روزه بوتیس- 28 تیرماه 97
همایش بین المللی DIM 2018 در کره جنوبی
برگزاری نهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس- اردیبهشت 97
پانزدهمین دوره آموزشی DDA برگزار گردید – خرداد 97
حضور دایوپارس در هفدهمين كنگره انجمن علمي پروستودونتيست هاي ايران