گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش
حضور دایوپارس در نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
برگزاری کارگاه استفاده از پیزوالکتریک سرجری در پیشگیری و درمان کامپلیکیشن های ایمپلنت
کارگاه طرح درمان و کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت – پرسش و پاسخ
برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران با مشارکت شرکت دایوپارس- شهریور 98
حضور دایوپارس در اولین نمایشگاه تخصصی دندانپزشکی کرمان- خرداد98
حضور دایوپارس در پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران اکسیدا 2019
یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس برگزار شد
حضور دایوپارس در دومین سمینار دندانپزشکی جندی شاپور اهواز
برگزاری کارگاه Relationship between Abutment Geometry and Peri-implant Tissue in Esthetic Zone Cases در اهواز