فیلم های آموزشی

Training Videos

ویدئو DIOnavi قسمت اول (زمان)

ویدئو DIOnavi قسمت دوم (درد ناشی از جراحی)

ویدئو DIOnavi قسمت سوم (بیماری های عمومی)

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت دوم

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت چهارم

سریال DIOnavi- قسمت اول (DIOnavi چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت دوم (DDA چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت سوم (Case Selection )

سریال DIOnavi- قسمت چهارم (CBCT )

سریال DIOnavi- قسمت پنجم (Intra Oral Scan)

سریال DIOnavi- قسمت ششم (طراحی/تایید/تولید)

سریال DIOnavi- قسمت هفتم (جراحی)

سریال DIOnavi- قسمت هشتم (Immediate Loading )

سریال DIOnavi- قسمت اول تا قسمت هشتم

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi

برگزاری کارگاه پروتکل گام به گام Full Digital برای برنامه ریزی، درمان و موفقیت کیس های پیچیده

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi- دکتر امیدمقدس

کارگاه سینوس لیفت با روش بدون فلپ- پروفسور Byung Ho Choi

کارگاه مرور کیس های DIOnavi و پرسش و پاسخ- جناب آقای پروفسور چوی

معرفی و هندزآن سیستم ایمپلنت دیجیتال DIOnavi

جریان کاری تمام دیجیتال در کیس های بی دندانی کامل توسط جناب آقای پروفسور چوی

سخنرانی پرفسور چوی در خصوص ایمپلنت فلپ لس دیجیتال- Digital Flapless Implant Surgery

">دانلود ویدئو

2018 DIO Company Promotional Video