روز دندانپزشکی مبارک

پنج شنبه,۲۳ فروردین, ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵

معماری لبخندهای زیبا آرمانی است که در رسیدنش محتاج یاری توام.
روز دندانپزشکی بر تمام دندانپزشکان، دانشجویان و تمامی فعالان که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد.