گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

حضور دایوپارس در اولین کنگره دندانپزشکی نقش جهان اصفهان- شهریور96
برگزاری کارگاه کاربرد اسکنرهای داخل دهانی و ساخت پروتز با روش های دیجیتال در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
کارگاه اوردنچر بر پایه ایمپلنت در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
برگزاری کارگاه Digital Dentistry, one Day Implantation در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
برگزاری دومین کارگاه Digital Dentistry, one Day Implantation در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان برگزار شد
هفتمین دوره DIO Digital Academy برگزار شد- تیر96
برگزاری کلاس آموزشی دو روزه اسکنرهای داخل دهانی توسط مدیر فروش بین الملل 3shape در شرکت دایوپارس
برگزاری کارگاهDigital Dentistry, 1 Day Implantation در كنگره اكسيدا 57 – اردیبهشت 96
دایوپارس در پنجاه و هفتمین کنگره بین‌المللی انجمن دندان‌پزشکی ایران (اکسیدا۵۷) – اردیبهشت 96