گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

برگزاری کارگاه دیجیتال ایمپلنتولوژی با سیستم DIOnavi در چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی
حضور دایوپارس در چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی- مرداد 97
همایش بین المللی DIM 2018 در کره جنوبی